Bălean Marius-Mihai Director executiv: Bălean Marius-Mihai (20.07.2018-prezent)

Daniela Lupșan Director executiv: Daniela Lupșan (21.02.2018-19.07.2018)

Cătălin Ionuț Hogea Director executiv: Cătălin-Ionuț Hogea (12.08.2013-12.02.2018)