ORGANIZATOR: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin

FINANȚATOR: Ministerul Tineretului și Sportului

PERIOADA: vacanța de vară 2018

BENEFICIARI: persoane cu grad de handicap I, II și III și asistenții personali ai acestora

PROCEDURA DE SELECȚIE, ACTE NECESARE:

  • cerere tip (conform anexa)
  • documentul care atesta gradul de handicap (copie);
  • adeverința emisă de unitatea de învățământ, care atestă încadrarea într-o formă de învățământ;
  • certificat de naștere / CI a  persoanei  cu  handicap  (copie)
  • CI a însoțitorului (copie)

Dosarele minorilor pot fi depuse de un părinte sau de reprezentantul legal ori reprezentant al unității de învățământ de care aparține. Studenții pot depune actele atât personal cât și prin reprezentant.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin centralizează dosarele, verifică documentele anexate și aprobă desfășurarea taberelor în limita locurilor aprobate și a bugetului disponibil.

LOCAȚIA DESFĂȘURĂRII TABEREI SOCIALE: centrele de agrement/bazele turistice ale direcțiilor județene

Oferta noastră cuprinde serii a câte 5 zile (5 nopți) în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului si Sportului, in cursul vacanței de vară 2018, numărul total  de locuri (persoana dizabilități plus însoțitor) fiind 56.

Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Caraș--Severin va asigura cazarea şi masa preșcolarilor, elevilor şi studenților cu handicap împreună cu asistenții personali şi asistenții personali profesioniști selectați .

BUGETUL  ALOCAT DJST CARAȘ-SEVERIN: 21.600 de lei

NR. DE LOCURI DISPONIBILE: 56

Relaţii suplimentare puteţi solicita la telefon 0255/212856.

Attachments:
Download this file (cerere-tip-tabara-dizabilitati.doc)Model cerere înscriere tabere[Model cerere înscriere tabere]3986 kB
Download this file (metodologie-tabere-sociale-handicap-2018.pdf)Metodologie tabere pentru persoane cu dizabilități[Metodologie tabere pentru persoane cu dizabilități]3619 kB