Raport preliminar al etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului

Comisia de evaluare constituită la nivelul DJST Caraș-Severin și numită prin Decizia nr. 76/21.09.2020, compusă din Daniela Lupșan, Veronica Fara și Livia Stan, a analizat proiectele depuse de solicitanți și a stabilit următoarele:

1. Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale
Proiectul: Fii T.A.Re dacă ești din Caraș-Severin!. Nr. dosar: 1236/ 24.09.2020
Proiect neeligibil conform Anexei la OMTS 985 din 24.08.2020, Art 7. Eligibilitate proiecte de tineret, alin (1), litera c) și Art. 9, alin (2), litera a)

2. Asociația Bike Attack Reșița
Proiectul: Laborator de aventuri, Nr. dosar: 1237/ 24.09.2020
Proiect eligibil

3. Centrul de Voluntariat Reșița
Proiectul: Insistă cu tine!, Nr. dosar: 1238/ 24.09.2020
Proiect eligibil

4. Fundația Humanitas Pro Deo Reșița
Proiectul: Călătoria unui joc, Nr. 1240/ 24.09.2020
Proiect eligibil

5. Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale
Proiectul: Consiliere școlară inovativă pentru o carieră de succes a tinerilor din Caraș-Severin, Nr. 1242/ 25.09.2020
Proiect eligibil