ORGANIZATOR: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin

FINANȚATOR: Ministerul Tineretului și Sportului

PERIOADA: vacanța de vară 2018

BENEFICIARI:

  • 50% elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul mimim brut pe economie
  • 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

PROCEDURA DE SELECȚIE, ACTE NECESARE:

  • cerere-tip
  • document care atestă că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul mimim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentința judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecție specială)
  • adeverința care atestă calitatea de elev în învățământul de stat și media la învățătura. Pentru participare este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”
  • certificat de naștere, CI (copie)
  • avizul epidemiologic pentru fiecare elev( eliberat de către medicul de familie cu 2 zile înainte de plecarea în tabără), iar cadrul însoţitor va avea carnetul de sănătate cu  analizele medicale anuale  efectuate(analize solicitate anual  de către unitatea de învățământ).

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin centralizează dosarele, verifică documentele anexate și aprobă desfășurarea taberelor în limita locurilor aprobate  și a bugetului disponibil.

În situația în care numărul elevilor este mai mare decât numărul locurilor aprobate, vor fi selectați elevii pe baza următoarelor criterii:

  • mediile generale din ultimul an școlar încheiat
  • performanțe sportive sau artistice.

LOCAȚIA DESFĂȘURĂRII TABEREI SOCIALE: Centrul de Agrement Râul Alb

BUGETUL  ALOCAT DJST CARAȘ-SEVERIN: 16.000 de lei

NR. DE LOCURI DISPONIBILE: 32

Attachments:
Download this file (cerere-tip-tabara-sociala.doc)Model cerere înscriere tabere sociale[Model cerere înscriere tabere sociale]3988 kB